Meranie rýchlosti

Kladiete si otázku: „Aký rýchly mám internet?“ Merač rýchlosti internetu vykoná meranie Vášho internetového pripojenia.

Každé meranie je závislé od okamžitého stavu a vyťaženia Vášho pripojenia. Z toho dôvodu pre dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov ukončite pred meraním všetky aplikácie využívajúce prístup do internetu.