Služby a cenník

Prehľad cien (mesačných paušálov) pripojenia k našej sieti a Internetu

Všeobecné podmienky poskytovania služby dátovej siete WiFi METRUM spol. s r.o.

Reklamačný poriadok pre služby elektronických komunikácii