Sťahovanie
Mbps
Odosielanie
Mbps
Odozva
ms
Fluktuácia
ms