Podporované varianty nastavenia poštových klientov

Názov servera pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu je mail.hlohovec.net. Server prichádzajúcej pošty podporuje nasledovné varianty nastavenia:

  • POP3 (port 995) SSL zabezpečenie pripojenia
  • IMAP (port 993) SSL zabezpečenie pripojenia

Server odchádzajúcej pošty má povinnú autentifikáciu (ten istý učet ako pre prichádzajúcu poštu) a sú podporované nasledovné varianty nastavenia:

  • Protokol SUBMISSION (port 587), TLS zabezpečenie pripojenia (odporúčaná varianta nastavena)
  • Protokol SMTPS (port 465) SSL zabezpečenie pripojenia

Poštu je možné pouzivať aj pomocou nášho webmailu na adrese https://metrum.sk/mail