Nastavenie pošty v Microsoft Outlook

Návod na nastavenie Outlook pre zákazníkov siete Metrum.

Tento návod je príkladom ako správne a čo najjednoduchšie nastaviť poštového klienta Microsoft Outlook . Návod je rozdelený na jednotlivé kroky ktoré sú doplnené obrázkami.

Pred prvým krokom sa uistite že program Outlook nieje spustený, a pokiaľ áno tak ho zavrite. Následovne spustite Nastavenie pošty – Outlook. V prípade že používate operačný systém Windows 10 a novší, Microsoft Office 2016 Nastavenie pošty – Outlook spustíte stlačením tlačidla štart (na lište alebo klávesnici). Po zobrazení ponuky Štart napíšte text outlook.exe /manageprofiles a zobrazí sa nasledovné okno:

Potvrdením klávesou Enter alebo kliknutím na ikonu Outlook spustíte Nastavenie pošty – Outlook. V starších verziách Windows a Office sa Nastavenie pošty – Outlook spúšťa v Ovládacom paneli kliknutím na ikonu Mail/Pošta (Na obrázku je ilustračná ukážka):

V tomto kroku máte spustené Nastavenie pošty – Outlook:

Kliknutím na tlačidlo E-mailové kontá spustíte správcu e-mailových kont:

Kliknutím na tlačidlo Nové spustíte sprievodcu Automatického nastavenia konta:

V dialógu sprievodcu si vyplníte Vaše meno, E-mailovú adresu a heslo (V minulosti sme k nastaveniu emailového konta pridávali aj prihlasovacie meno ale to v tomto prípade nieje nutné !). Kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite automatické nastavenie konta:

V tomto kroku kliknite na tlačidlo Povoliť aby si sprievodca nastavením automaticky stiahol potrebné nastavenia z lokality https://metrum.sk/autodiscover/autodiscover.xml. Úspešná konfigurácia skončí nasledovne:

Tlačidlom Dokončiť ukončíte konfiguráciu konta:

V tomto kroku môžete Správcu nastavní – Outlook zavrieť a spustiť program Outlook:

Rozšírené nastavenia účtov v Outlook

V niektorých prípadoch je potrebné zmeniť základné alebo rozšírené nastavenia E-mailového konta. Do týchto nastavení sa dostanete hore popísaným postupom až po dialóg na správu E-mailových kont:

Vyberte si konto ktorého nastavenia chcete meniť a kliknite na tlačidlo Zmeniť… :

V tomto dialógu je možné meniť základné nastavenia, testovať nastavenia konta alebo prejsť na Ďalšie nastavenia… :

Ktorých nastavenia odporúčame dodržať tak ako sú zobrazené na obrázkoch.

Záverečné zhrnutie

Dúfame že tento návod Vám zjednoduší nastavenie a používanie pošty . V takmer všetkých prípadoch by mali stačiť hore uvedené základné informácie. Detaily sú uvedené v staršom článku Podporované varianty nastavenia poštového klienta. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás neváhajte kontaktovať na Technickej podpore.